صفحه3 از3

دلایل محبوبیت زیاد در آشپزخانه

این روغن به دلیل خواص گوناگون طرفداران بسیاری دارد. دانه کنجد بیشترین میزان روغن را در بین دانه های روغنی داراست.

صفحه3 از3