کوچک نشدن قارچ ها درهنگام پخت

درحال سرخ کردن قارچ در روغن، چند قطره آب در حال جوش رویشان بچکانید تا از کوچک شدنشان جلوگیری کنید.

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
خواندن 141 بار