صفحه1 از2

روغن های نیمه جامد اویلا دردونوع ساده ومعطر وبا بسته بندی های زیبا به بازار عرضه می شوند.

 

روغن کانولای اویلا از دانه های گیاهی با نام کانولا بدست می آید.

در هنگام سرخ کردن مواد غذایی، معمولا مشکلاتی به وجود می آید که منشاء اکثر آنها، روغن مورد استفاده می باشد. برخی از این قبیل مشکلات به قرار زیر است:

این روغن که با اسانس زعفران اصیل ایرانی تهیه شده است،

تفاوت “روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا” در چیست؟

دلایل محبوبیت زیاد در آشپزخانه

صفحه1 از2