صفحه2 از2

روغن آفتابگردان؛ دلایل محبوبیت زیاد در آشپزخانه

خواص تغذیه ای بی نظیر

دلایل محبوبیت زیاد در آشپزخانه

این روغن به دلیل خواص گوناگون طرفداران بسیاری دارد. دانه کنجد بیشترین میزان روغن را در بین دانه های روغنی داراست.

صفحه2 از2