برای گرفتن حداکثر آب از لیموی تازه، قبل از بریدن، آن را با دست آب لمبو کنید.

اضافه کردن آبلیمو به گوشت قرمز، مرغ یا ماهی به آن مزه فوق العاده ای می دهد.