آنتی اکسیدان موجود در شکلات و چای موجب انعطاف رگ ها شده و خون رسانی به اعضای بدن  از جمله پوست را بهبود می بخشد. لذا موجب موجب سلامت بیشتر پوست می شود.

همیشه در مورد ضدسرطان بودن مواد غذایی آنتی اکسیدان می شنوید، ولی آیا آنتی اکسیدان ها واقعاً در این مورد موثر هستند؟