از مصرف چندباره روغن های سرخ کردنی پرهیز کنید,چرا که داغ کردن دوباره روغن ها, آن را به اسیدهای چرب اشباع شده تبدیل می کند که برای سلامتی ما بسیار مضر است