برای فرار از استرس آجیل، ماهی سالمون، اسفناج، شکلات تلخ، جو دوسر و چای مصرف کنید