اولئیک اسد فراوان موجود در دانه کاج، چربی اشباع شده ای است که تجمع چربی های مضر در کبد را کاهش می دهد و مانع از آسیب به قلب و عروق می شود.