اضافه کردن آبلیمو به گوشت قرمز، مرغ یا ماهی به آن مزه فوق العاده ای می دهد.