استفاده از تخته های چوبی برای خرد کردن مواد، دیرتر چاقویتان را کند می کند. تخته های پلاستیکی ممکن است تکه های پلاستیک قاطی مواد خوراکی بکنند.