تکنیک های کنترل استرس مانند یوگا، مدیتیشن، تمرین تنفسی و ... را تمرین کنید تا اثر استرس بر بدن و پوست خود را کاهش دهید.