"

  1. از پوکی استخوان جلوگیری می کند
  2. فشارخون را کاهش می دهد
  3. شفاف کننده پوست است
  4. سردردهای میگرنی را کاهش می دهد
  5. سطح قند خون را در بیماران دیابتی کاهش می دهد

"