برای اینکه بدانید تخم مرغ آب پز پخته یا نه، آن را با یک قاشق از ظرف در آورده و دورتر از بخار نگه دارید. اگر در عرض 5 ثانیه خشک شد یعنی پخته است