نگهداری سبزیجات خردشده

پیاز و سبزیجات خرد شده را می توان حدود یک هفته در ظرفی که هوا به آن نفوذ نکند در یخچال نگه داشت.

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
خواندن 39 بار