از کالری وعده های غذایی خود بکاهید

شروع شام با سوپ سبزیجات موجب می شود تا 20 درصد کالری مصرفی خود را هنگام صرف شام کاهش دهید.

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
خواندن 94 بار